Hur man bigar sina dopkort

Fig. 1

Klipp eller skär fyra remsor av samma papper som du ska biga. Tejpa två och två med cirka 1 – 1.5 mm mellanrum på ett hårt underlag (t.ex. ett bord). (Fig. 1)

Fig. 2

Markera med ett par nålstick var bigen ska ligga på papperet. Lägg din utskrift (med framsidan uppåt) så att nålsticken ligger precis ovanför den ränna du har byggt upp med de fasttejpade pappersremsorna. (Fig. 2)

Fig. 3

Använd änden på en tändsticka eller ett annat mjukt men spetsigt föremål och dra (med hjälp av en linjal) längs fördjupningen så att papperet bigas. (Fig. 3)

Sen är det bara att försiktigt vika kortet. Klart!